Potentialul energetic solar al Romaniei
    Uncategories    4 Comments

România dispune de un potenţial valoros pentru aplicarea măsurilor de valorificare a energiei solare datorită poziţiei geografice şi a condiţiilor climatice locale, ce au o influenţă deosebită (fig.1.). Există zone precum Litoralul Mării Negre şi Dobrogea, dar şi în majoritatea zonelor din sudul ţării, în care fluxul energetic solar anual se află cuprins între 1450 – 1600 kwh/mp/an, ceea ce nu înseamnă că în celelalte regiuni nu întâlnim intensitate ridicată a radiaţiei solare.În restul regiunilor ţării, soarele are un flux energetic mediu ce depăşeşte 1250 – 1350 kwh/mp/an.


 Figura 1. Distribuţia geografică a potenţialului energetic solar din România

Distribuţia geografică a potenţialului energetic solar din România relevă faptul că peste 50% din teritoriu oferă un flux anual de radiaţie solară medie ce variază între 1000 – 1500 kwh/mp. În privinţa valorilor lunare, radiaţia solară atinge valori maxime în luna iunie respectiv 1.49 kwh/mp/zi iar valori minime în luna februarie de 0.34 kwh/mp/zi. Potenţialul energetic solar este dat de cantitatea medie de energie solară primită în plan orizontal, care este estimată la circa 1100 kwh/mp/an în România.

Figura 2. Harta intensităţii radiaţiei solare în Europa şi în România.

În ultimii ani în România s-a tot vorbit despre potenţialul energetic solar, proiectele în acest domeniu fiind tot mai numeroase şi mai mult susţinute şi promovate de stat, dezvoltându-se noi oportunităţi pentru exploatarea şi valorificarea acestuia.
Potenţialul energetic solar s-a valorificat în două moduri, sub formă termică şi electrică, respectiv potenţial solar-termal şi potenţial solar-fotovoltaic.

Sistemele solar-termale, sunt realizate în principal cu panouri solare plane sau cu panouri solare cu tuburi vidate, în special pentru zonele cu radiaţie solară mai redusă din Europa. În evaluările de potenţial energetic au fost luate în considerare aplicaţiile care privesc încălzirea apei, a incintelor/piscinelor (apă caldă menajeră, încălzire locuinţe etc).
Sistemele solar–fotovoltaice, sunt sisteme ce au capacitatea de a converti lumina solară în electricitate.
Energia solară este extrem de curată, nu produce poluarea aerului şi nici deşeuri periculoase, nu este nevoie ca nici un fel de combustie lichidă sau gazoasă să fie transportată sau arsă. Şi pentru ca sursa de energie, în acest caz radiaţia solară, este gratuită şi abundentă, sistemele solare pot oferi practic energie termică sau electrică. Cu toate acestea, în lumea de azi, această tehnologie se confruntă cu diverse obstacole, în principal costurile generării de energie electrică şi transportul acesteia, precum şi dificultăţi în obţinerea de finanţare pentru dezvoltarea de tehnologii avansate.

Evoluţiile tehnologice ale colectorilor solari, de la captatorul plan până la cele mai moderne construcţii existente la ora actuală, captatoare solare cu tuburi vidate, au avut ca scop creşterea capacităţii de absorbţie a radiaţiei solare şi reducerea într-o proporţie cât mai mare a diverselor tipuri de pierderi.

Related Posts:

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code