Energii alternative
    Uncategories    5 Comments

În ultimii ani expresia “energie alternativă” a devenit un un subiect din ce în ce mai cercetat şi mai dezbătut. Cu atât mai mult, statele dezvoltate au promovat agresiv adoptarea şi dezvoltarea energiei regenerabile prin intermediul diferitelor programe generoase de subvenţii guvernamentale.

Însă, ce înţelegem prin energie regenerabilă, alternativă sau neconvenţională?


Energiile alternative folosesc puterea inerentă a unor surse naturale ca vântul, mareele, soarele. Unele sunt epuizabile, altele regenerabile.
Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie convenţionale, include energia nucleară, precum şi energia generate prin arderea combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existent zăcămintelor respective şi sunt considerate în general ne-regenerabile.

energie alternativaDintre sursele regenerabile de energie fac parte:

 • energia eoliană, uzual exprimat - energie de vânt
 • energia solară
 • energia apei
  • energia hidraulică, energia apelor curgătoare
  • energia mareelor, energia flux/refluxului mărilor și oceanelor
  • energie potențială osmotică
 • energia geotermică, energie câștigată din căldura de adâncime a Pământului
 • energie de biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz

Toate aceste forme de energie sunt, în mod tehnic, valorificabile putând servi la generarea curentului electric, producerea de apă calde, etc. Actualmente ele sunt în mod inegal valorificate, dar există o tendință certă și concretă care arată că se investește insistent în această, relativ nouă, ramură energetică.

Soarele, vântul, apa, aerul şi căldura înmagazinată în pământ sunt surse alternative de energie gratuite, regenerabile, nepoluante şi prietenoase cu mediul înconjurător.

Related Posts:

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code